ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (รอบที่ 4 การรับแบบ Admission) ประจำปีการศึกษา 2561 update
แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ update
การสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ และระบบพิเศษ รอบที่ 3
ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th