รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

ข่าวประชาสัมพันธ์ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

คณะที่ดำเนินการรับสมัครเอง รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

http://science.msu.ac.th
งานบัณฑิตศึกษา โทร 043-754333 ต่อ 1142
ดาวน์โหลดรายละเอียด
http://techno.msu.ac.th
งานวิชาการ โทร 043-754333 ต่อ 1841
ดาวน์โหลดรายละเอียด
http://mbs.msu.ac.th
งานวิชาการ โทร 043-754422
ดาวน์โหลดรายละเอียด
https://thm.msu.ac.th
ฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาการ โทร 043-970753, 064-3084791
ดาวน์โหลดรายละเอียด
http://human.msu.ac.th
งานวิชาการ โทร 043-754333 ต่อ 4705
ดาวน์โหลดรายละเอียด
http://copag.msu.ac.th
งานวิชาการ โทร 043-754333 ต่อ 3740
ดาวน์โหลดรายละเอียด
http://edu.msu.ac.th
งานวิชาการ โทร 043-754333 ต่อ 6076, 6214
ดาวน์โหลดรายละเอียด
https://music.msu.ac.th
งานวิชาการ โทร 043-754385
ดาวน์โหลดรายละเอียด
http://laws.msu.ac.th
งานวิชาการ โทร 043-754333 ต่อ 2118, 2119
ดาวน์โหลดรายละเอียด

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th