ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง

กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์

โทรสาร

0-4375-4377

E-mail

acad.it@msu.ac.th

web site

http://acad.msu.ac.th

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

QR CODE

แผนที่