กระดานสนทนา-ถามตอบ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระบบพิเศษ Admission โครงการคณะดำเนินการเอง หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

new-topic เริ่มหัวข้อใหม่

« Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 128 Next »

No. หัวข้อ อ่าน ตอบคำถามโดย
01552 เข้าไปตรวจสอบสถานะไม่ได้
โดย : อณัญญา เมื่อ : 5 มกราคม 2558
450 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01551 เข้าไปตรวจสอบสถานะไม่ได้
โดย : อณัญญา เมื่อ : 5 มกราคม 2558
448 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01550 เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะของรับตรงเข้าไม่ได้
โดย : สุฑามาศ เมื่อ : 5 มกราคม 2558
539 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01549 ขอรับใบปริญญาบัตร
โดย : เด็กเสเพล เมื่อ : 4 มกราคม 2558
551 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01548 มมส. เปิดรับสมัครรอบพิเศษวันไหนครับ
โดย : นาย. ชาญณรงค์. มะหันต์ เมื่อ : 3 มกราคม 2558
638 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01547 ลงทะเบียนเรียนก็ลงวิชาได้แล้ว แต่ตอนกดยืนยัน มันบอกให้เลือกทำรายการอย่างเดียว ว่าเพิ่มก็เพิ่ม ลดก็ลด..
โดย : ทีปรกร อยู่ยง เมื่อ : 3 มกราคม 2558
446 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01546 ลงทะเบียนเรียนก็ลงวิชาได้แล้ว แต่ตอนกดยืนยัน มันบอกให้เลือกทำรายการอย่างเดียว ว่าเพิ่มก็เพิ่ม ลดก็ลด..
โดย : ทีปรกร อยู่ยง เมื่อ : 3 มกราคม 2558
441 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01545 ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558
โดย : ชาญวุฒิ สุระเทวี เมื่อ : 2 มกราคม 2558
523 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01544 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
โดย : อุกฤษฏ์ ศรีโนนยาง เมื่อ : 2 มกราคม 2558
439 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01543 สัดส่วนคะแนนรับตรง
โดย : กิตติศักดิ์ วรรณทอง เมื่อ : 30 ธันวาคม 2557
464 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01542 ไม่ติดโควต้าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โดย : กุลธิดา พฤกษ์วังขาว เมื่อ : 30 ธันวาคม 2557
444 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01541 โปรดอ่านหน่อยนะครับ
โดย : ภีรพันร์ เมื่อ : 28 ธันวาคม 2557
370 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01540 โปรดตอบผมหน่อยครับ ด่วน!
โดย : ภีรพัน เมื่อ : 28 ธันวาคม 2557
537 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01539 ตรวจสอบสถานะการสมัคร
โดย : สุภาวรรณ หมวดดารักษ์ เมื่อ : 28 ธันวาคม 2557
453 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01538 รับตรง เกณฑ์การคัดเลือก
โดย : AM เมื่อ : 27 ธันวาคม 2557
443 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01537 เข้าไปตรวจสอบสถานะไม่ได้
โดย : อณัญญา เมื่อ : 26 ธันวาคม 2557
466 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01536 เว็บ
โดย : 123 เมื่อ : 26 ธันวาคม 2557
459 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01535 อยากรู้ว่าต้องตรวจเอกสารอย่างไง
โดย : ปวเรศ ซองเหล็กนอก เมื่อ : 25 ธันวาคม 2557
481 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 6 มกราคม 2558
01529 สถานะไม่อัพเดท
โดย : ประภาศรี พุทธาวัง เมื่อ : 20 ธันวาคม 2557
482 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01528 ยื่นเกรด
โดย : น้ำ เมื่อ : 20 ธันวาคม 2557
432 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557