กระดานสนทนา-ถามตอบ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระบบพิเศษ Admission โครงการคณะดำเนินการเอง หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

new-topic เริ่มหัวข้อใหม่

« Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 130 Next »

No. หัวข้อ อ่าน ตอบคำถามโดย
01527 ยื่นเกรด
โดย : น้ำ เมื่อ : 20 ธันวาคม 2557
355 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01526 ส่งเอกสารเอง
โดย : สุเมธ เมื่อ : 18 ธันวาคม 2557
330 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01525 ย้ายสาขา
โดย : - เมื่อ : 18 ธันวาคม 2557
354 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01524 ส่งเอกสาร
โดย : มณทิชา แก้วมาตย์ เมื่อ : 17 ธันวาคม 2557
273 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01523 การรีไทร์ นิสิตรหัส 57
โดย : พัชราภรณ์ เมื่อ : 16 ธันวาคม 2557
367 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01522 การรีไทร์ นิสิตรหัส 57
โดย : พิชชี่พืชชั้นสูง เมื่อ : 16 ธันวาคม 2557
401 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01521 รับตรง
โดย : เกษมศักดิ์ เมื่อ : 15 ธันวาคม 2557
416 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01520 พ้นสภาพนิสิต
โดย : Putcharapa เมื่อ : 14 ธันวาคม 2557
746 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01519 สถานะการส่งเอกสาร
โดย : เร่งรีบ เมื่อ : 12 ธันวาคม 2557
647 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01518 ส่งเอกสารช้า 1 วัน
โดย : อภิญญารักษ์ เมื่อ : 12 ธันวาคม 2557
380 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01517 ส่งเอกสารผิด
โดย : f เมื่อ : 12 ธันวาคม 2557
393 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01516 ทำไมเอกสารถึงไม่สมบูรณ์
โดย : ปาลิตา เมื่อ : 12 ธันวาคม 2557
330 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01515 สถานะยังไม่อัพเดต
โดย : ฮาย เมื่อ : 11 ธันวาคม 2557
280 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01514 สมัครับตรง
โดย : เกษมศักดิ์ พวงจันทร์ เมื่อ : 11 ธันวาคม 2557
355 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01512 ต้องการพิมพ์ใบสมัคร
โดย : สาวิตรี โคตะนิตย์ เมื่อ : 9 ธันวาคม 2557
373 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01511 ส่งเอกสาร
โดย : ปณิตา กำเนิดคำ เมื่อ : 9 ธันวาคม 2557
319 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01510 ใบเทียบกลุ่มสาระ
โดย : PP เมื่อ : 9 ธันวาคม 2557
517 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 ธันวาคม 2557
01505 ส่งเอกสารเอง
โดย : chinchin เมื่อ : 8 ธันวาคม 2557
418 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 8 ธันวาคม 2557
01504 ส่งเอกสารครับ
โดย : ณัฐกร เมื่อ : 7 ธันวาคม 2557
409 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 8 ธันวาคม 2557
01502 ส่งเอกสาร
โดย : ศันสนีย์ ทองทวี เมื่อ : 6 ธันวาคม 2557
341 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 8 ธันวาคม 2557