กระดานสนทนา-ถามตอบ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ระบบพิเศษ Admission โครงการคณะดำเนินการเอง หลักสูตรระดับปริญญาตรี แนะแนวการศึกษา และเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

new-topic เริ่มหัวข้อใหม่

« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 133 Next »

No. หัวข้อ อ่าน ตอบคำถามโดย
01891 ไม่ได้ชำระเงิน แต่มีชื่อเป็นนิสิต แล้วตัดสิทธิ์ ad ไหม
โดย : เดชา แสงวงษา เมื่อ : 18 เมษายน 2558
612 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01890 ข้อสงสัย
โดย : กมลทิพย์ ดอกอินทร์ เมื่อ : 18 เมษายน 2558
433 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01889 อยากได้สิทธิ์แอดค่ะ
โดย : กมลทิพย์ ดอกอินทร์ เมื่อ : 18 เมษายน 2558
661 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01888 โครงการเพชรเสมา
โดย : Kasi เมื่อ : 18 เมษายน 2558
980 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01887 รายงานตัว
โดย : ยศธนา เมื่อ : 17 เมษายน 2558
615 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01886 ส่งเอกสารประกอบการสมัครระบบพิเศษแต่ยังไม่ขึ้น
โดย : ปัณฑิตา เมื่อ : 16 เมษายน 2558
590 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01885 ขอสอบถามเรื่องการส่งเอกสาร
โดย : วงศธร อ่อนศรีบุตร เมื่อ : 16 เมษายน 2558
692 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01884 ระบบพิเศษ
โดย : Teerapong เมื่อ : 16 เมษายน 2558
670 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01883 จ่ายค่าใบสมัครระบบพิเศษไม่ทันต้องทำอย่างไรคค่ะ
โดย : บุษบากร เมื่อ : 16 เมษายน 2558
695 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01882 ส่งเอกสารการสมัครแล้ว(รอบพิเศษ) แต่ระบบขึ้นว่ายังไม่ส่งเอกสาร
โดย : padchree เมื่อ : 16 เมษายน 2558
591 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01881 สำรอง ศึกษาศาสตร์
โดย : ยิหวา เมื่อ : 14 เมษายน 2558
638 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01880 สมัครผิดคณะ
โดย : คณิตตา คมไธสง เมื่อ : 12 เมษายน 2558
911 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 21 เมษายน 2558
01825 ขอสละสิทธิ์รับตรง
โดย : Pittaya W. เมื่อ : 25 มีนาคม 2558
805 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 26 มีนาคม 2558
01824 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควต้าเรียนดี ต่อเนื่อง
โดย : โบว์ เมื่อ : 25 มีนาคม 2558
483 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 26 มีนาคม 2558
01823 *** จบกศน ต้องการใบกลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ ?????***
โดย : ต้องการเรียนมสารคามครับ เมื่อ : 25 มีนาคม 2558
966 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 26 มีนาคม 2558
01822 ใคร่ขอความกรุณาครับ
โดย : เทวฤทธิ์ เมื่อ : 24 มีนาคม 2558
1542 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 26 มีนาคม 2558
01821 รับโอนย้ายต่างสถาบัน
โดย : พิมพ์นิภา เมื่อ : 24 มีนาคม 2558
663 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 26 มีนาคม 2558
01820 การสละสิทธิ์
โดย : ณัฐิพงษ์ เมื่อ : 24 มีนาคม 2558
754 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 26 มีนาคม 2558
01819 สละสิทธิ์
โดย : อายวี่ เมื่อ : 24 มีนาคม 2558
781 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 26 มีนาคม 2558
01818 สถานะการชำระเงินไม่ขึ้น ระบบพิเศษ
โดย : พัชราภรณ์ เมื่อ : 23 มีนาคม 2558
579 โดย : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
เมื่อ : 26 มีนาคม 2558