เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
Untitled Document

กระดานสนทนา

หน้าแรก / หัวข้อสนทนา

เงื่อนไขการฝากประวัติหางานกับศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มมส.

เงื่อนไขการฝากประวัติหางาน
 
1. ผู้ที่ต้องการฝากประวัติหางาน ต้องเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสาคาม เท่านั้น
2. บัณฑิตต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 1 - 2 ปี นับจากวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
3. ผู้ฝากประวัติต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบโดยเฉพาะข้อมูลการติดต่อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ฝากประวัติในการติดต่อกลับเมื่อมีงานตามที่ท่านสนใจ
4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง เพื่อให้ได้สิทธิ์การฝากประวัติ ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
5. ข้อมูลของบัณฑิต จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต


ขั้นตอนการฝากประวัติหางาน
 
1. เข้าระบบฝากประวัติ โดย Username คือ รหัสนิสิต Password คือ รหัสประจำตัวประชาชน
2. เลือกเมนู  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติให้ครบถ้วน
3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

หมายเหตุ : ข้อมูลติดต่อกรุณากรอกให้ถูกต้องและสามารถติดต่อได้จริง เพื่อประโยชน์ของบัณฑิตเอง

By : ศูนย์ประสานงาน ฯ Email : cscg@hotmail.com Date : 2012-01-27 13:09:56 View : 1595 Reply : 2

เป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับ สามารถติดต่อไปที่กองบริการการศึกษา มมส. ได้เลยใช่ไหมครับ ? 

By : ราชวิทย์ E-mail : salangnet@hotmail.com Date : 2012-01-27 16:16:09

ขณะนี้ระบบเปิดให้บริการแล้วนะครับ

By : ศูนย์ประสานงาน ฯ E-mail : cscg@hotmail.com Date : 2012-02-08 19:22:15
หากต้องการแสดงความเห็น กรุณาเข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ