ประชาสัมพันธ์ : ระบบรับสมัครเด็กดีมีที่เรียน สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนเท่านั้น ครับ/ค่ะ