ระบบสืบค้นรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 (รายโรงเรียน)

รายละเอียด :
ระบบสืบค้นรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 (รายโรงเรียน)>>> คลิก
วันประกาศ : 14 มกราคม 2560