ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา) ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด : ลิงค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบทักษะเพิ่มเติม (บางสาขาวิชา)>>> http://acad.msu.ac.th/special60.html
วันประกาศ : 8 มิถุนายน 2560