ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม << คลิก
วันประกาศ : 29 พฤศจิกายน 2560