ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <<คลิก
วันประกาศ : 22 ธันวาคม 2560