ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาและโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 http://acad.msu.ac.th/test_sport_cult_62 
วันประกาศ : 27 ธันวาคม 2561