ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
วันประกาศ : 8 มกราคม 2562