ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการต่างๆ ของระบบปกติ (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการต่างๆ ของระบบปกติ (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 http://acad.msu.ac.th/Admission2562_Level1/interview
วันประกาศ : 8 มกราคม 2562