ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ( โครงการต่าง ๆ ของระบบปกติ )

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ( โครงการต่าง ๆ ของระบบปกติ ) 
http://acad.msu.ac.th/Admission2562_Level1/winner/
วันประกาศ : 18 มกราคม 2562