ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)

รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทโครงการต่างๆ (โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการเอง)
http://acad.msu.ac.th/Admission2562_Level1/winner_msu
วันประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2562