ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

รายละเอียด :
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3: https://student.mytcas.com/th
  • ข้อมูลการรายงานตัว รอบที่ 3 https://bit.ly/2W7a4MU


วันประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562