ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3

รายละเอียด :
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 : http://acad.msu.ac.th/Admission2562_Level3
วันประกาศ : 21 พฤษภาคม 2562