ให้ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 4 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 และให้ดำเนินการดังนี้

รายละเอียด : file_09-2019-06-06194255.pdf
วันประกาศ : 6 มิถุนายน 2562