ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5

รายละเอียด :
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5
    http://acad.msu.ac.th/Admission2562_Level5/winner_msu/
วันประกาศ : 14 มิถุนายน 2562