ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด :
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 
  • http://acad.msu.ac.th/Admission2562_Level5/winner_msu_62/

วันประกาศ : 19 มิถุนายน 2562