รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

รายละเอียด :
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1
https://admission.msu.ac.th/msu63_level1 <<คลิกลิงค์
วันประกาศ : 2 ธันวาคม 2562