ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 ยืนยันสิทธิ์เลือกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด :
วันประกาศ : 30 มกราคม 2563