ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

รายละเอียด : https://admission.msu.ac.th/msu63_check/ <<คลิก
หรือ
http://acad.msu.ac.th/msu63_check/ <<คลิก
วันประกาศ : 27 เมษายน 2563