ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด : https://admission.msu.ac.th/msu63_4_check
วันประกาศ : 9 มิถุนายน 2563