ติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน และฝากประวัติหางานได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ฯจัดหางานให้บัณฑิต

รายละเอียด : บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความประสงค์จะฝากประวัติหางานกับศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต สามารถฝากประวัติได้ที่เว็บไซต์ http://www.acad.msu.ac.th/cscg โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ติดต่อกลับหาบัณฑิตผู้ฝากประวัติหางาน
วันประกาศ : 13 มิถุนายน 2556