KM แนะแนวการศึกษา

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันประกาศ : 28 สิงหาคม 2560 อ่าน : 31

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561
วันประกาศ : 28 สิงหาคม 2560 อ่าน : 37

กองบริการการศึกษา ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง

กองบริการการศึกษา ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง
วันประกาศ : 28 สิงหาคม 2560 อ่าน : 26

กองบริการการศึกษา มมส ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ

กองบริการการศึกษา มมส ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ
วันประกาศ : 10 สิงหาคม 2560 อ่าน : 50

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.ชัยภูมิ

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.ชัยภูมิ
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 36

4 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น

4 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่น
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 45

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 29

3 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี

3 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 25

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 18

2 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ จ.หนองคาย

2 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ จ.หนองคาย
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 17

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์

แนะแนวการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 20

1 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา จ.เลย

1 ส.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา จ.เลย
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 15

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.ศรีสะเกษ

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.ศรีสะเกษ
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 17

31 ก.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา จ.หนองบัวลำภู

31 ก.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา จ.หนองบัวลำภู
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 15

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.ร้อยเอ็ด

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.ร้อยเอ็ด
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 14

27 ก.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ จ.มุกดาหาร

27 ก.ค.60 มมส แนะแนวการศึกษา ณ จ.มุกดาหาร
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 14

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.อำนาจเจริญ

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.อำนาจเจริญ
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 10

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.นครพนม

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.นครพนม
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 14

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.อุบลราชธานี

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.อุบลราชธานี
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 13

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.สกลนคร

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.สกลนคร
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 12

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.ยโสธร

มมส จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.ยโสธร
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 11

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.บึงกาฬ

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.บึงกาฬ
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 16

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.กาฬสินธุ์

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จ.กาฬสินธุ์
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 15

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2560 อ่าน : 20

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 239

เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ

เข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำชาติ
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 131

กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.

กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 175

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มมส เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มมส เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 156

พิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบพิเศษ มมส ประจำปีการศึกษา 2560

พิจารณาจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระบบพิเศษ มมส ประจำปีการศึกษา 2560
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 145

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 64

มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา

มมส จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษา
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2560 อ่าน : 44

จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน : 154

จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

จัดประชุมแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน : 190

งานสหกิจศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสห

งานสหกิจศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสห
วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน : 120

งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ

งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดงานปัจฉิมนิเทศ
วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน : 130

บรรยากาศการรายงานตัวนิสิต มมส

บรรยากาศการรายงานตัวนิสิต มมส
วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2560 อ่าน : 87

สงกรานต์ มมส 2560

สงกรานต์ มมส 2560
วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 อ่าน : 207

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแผนสู่การปฏิบัติ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแผนสู่การปฏิบัติ
วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 อ่าน : 140

สงกรานต์กองบริการการศึกษา 2560

สงกรานต์กองบริการการศึกษา 2560
วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 อ่าน : 142

รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา

รวมพลัง 5 ส กองบริการการศึกษา
วันประกาศ : 21 เมษายน 2560 อ่าน : 150

ประชุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ

ประชุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ
วันประกาศ : 31 มีนาคม 2560 อ่าน : 164

กองบริการการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์

กองบริการการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์
วันประกาศ : 31 มีนาคม 2560 อ่าน : 170

กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 10

กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 10
วันประกาศ : 31 มีนาคม 2560 อ่าน : 139

มมส จัดประชุม เตรียมจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

มมส จัดประชุม เตรียมจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน : 314

กองบริการการศึกษา มมส จัดเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ

กองบริการการศึกษา มมส จัดเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
วันประกาศ : 2 กุมภาพันธ์ 2560 อ่าน : 348

กองบริการการศึกษา จัด KM การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง มมส

กองบริการการศึกษา จัด KM การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง มมส
วันประกาศ : 25 มกราคม 2560 อ่าน : 1341

โปรดวางแผนการเดินทาง การจราจรหนาแน่น ในวันที่ 26 มกราคม 2560

โปรดวางแผนการเดินทาง การจราจรหนาแน่น ในวันที่ 26 มกราคม 2560
วันประกาศ : 25 มกราคม 2560 อ่าน : 496

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันประกาศ : 24 มกราคม 2560 อ่าน : 235

กองบริการการศึกษา มมส จัดการประชุมเรื่องการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ

กองบริการการศึกษา มมส จัดการประชุมเรื่องการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
วันประกาศ : 24 มกราคม 2560 อ่าน : 209

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
วันประกาศ : 24 มกราคม 2560 อ่าน : 135

บุคลากรกองบริการการศึกษาเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานประจำปี 2559

บุคลากรกองบริการการศึกษาเข้ารับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานประจำปี 2559
วันประกาศ : 16 ธันวาคม 2559 อ่าน : 382

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
วันประกาศ : 6 ธันวาคม 2559 อ่าน : 397

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันประกาศ : 19 ตุลาคม 2559 อ่าน : 2021

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตได้งานทำเข้าพบสถานประกอบการ

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตได้งานทำเข้าพบสถานประกอบการ
วันประกาศ : 10 ตุลาคม 2559 อ่าน : 402

กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา

กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา
วันประกาศ : 10 ตุลาคม 2559 อ่าน : 314

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 1244

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 586

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดชัยภูมิ

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดชัยภูมิ
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 272

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 376

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 296

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 154

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 179

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเลย

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดเลย
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 156

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุรินทร์

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสุรินทร์
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 184

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 171

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 148

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดหนองคาย

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดหนองคาย
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 141

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 128

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 138

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดยโสธร

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดยโสธร
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 142

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 145

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 128

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครพนม

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครพนม
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 147

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 162

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสกลนคร

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดสกลนคร
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 128

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดบึงกาฬ

มมส จัดแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดบึงกาฬ
วันประกาศ : 13 กันยายน 2559 อ่าน : 129

กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้
วันประกาศ : 18 สิงหาคม 2559 อ่าน : 319

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันประกาศ : 18 สิงหาคม 2559 อ่าน : 331

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560
วันประกาศ : 8 สิงหาคม 2559 อ่าน : 432

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันประกาศ : 1 สิงหาคม 2559 อ่าน : 356

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
วันประกาศ : 29 กรกฎาคม 2559 อ่าน : 233

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันประกาศ : 1 กรกฎาคม 2559 อ่าน : 314

กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.

กองบริการการศึกษา มมส ติวการสอบเข้าสู่งานราชการ ก.พ.
วันประกาศ : 1 กรกฎาคม 2559 อ่าน : 327

กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันประกาศ : 13 มิถุนายน 2559 อ่าน : 467

โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติเฉลิมพระเกียรติ
วันประกาศ : 30 พฤษภาคม 2559 อ่าน : 308

โครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษา

โครงการจัดการความรู้นักวิชาการศึกษา
วันประกาศ : 17 พฤษภาคม 2559 อ่าน : 324

กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา

กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา
วันประกาศ : 17 พฤษภาคม 2559 อ่าน : 309

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนา

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนา
วันประกาศ : 5 เมษายน 2559 อ่าน : 463

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ ประจำปี 2559
วันประกาศ : 5 เมษายน 2559 อ่าน : 392

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันประกาศ : 5 เมษายน 2559 อ่าน : 387

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 5 เมษายน 2559 อ่าน : 1571

มมส เตรียมจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559

มมส เตรียมจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 25 ธันวาคม 2558 อ่าน : 1424

กองบริการการศึกษา มมส เข้าร่วมงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ

กองบริการการศึกษา มมส เข้าร่วมงาน Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ
วันประกาศ : 4 ธันวาคม 2558 อ่าน : 710

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2558 อ่าน : 684

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขัติยะวงษา จังหวัดร้อยเอ็ด
วันประกาศ : 18 พฤศจิกายน 2558 อ่าน : 807

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 20 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันประกาศ : 16 พฤศจิกายน 2558 อ่าน : 413

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้สัมภาษณ์ในรายการ VOICE OF MSU

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้สัมภาษณ์ในรายการ VOICE OF MSU
วันประกาศ : 10 พฤศจิกายน 2558 อ่าน : 392

กองบริการการศึกษาร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบริการการศึกษาร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันประกาศ : 27 ตุลาคม 2558 อ่าน : 389

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 27 ตุลาคม 2558 อ่าน : 507

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 27 ตุลาคม 2558 อ่าน : 374

กองบริการการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 8

กองบริการการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 8
วันประกาศ : 1 ตุลาคม 2558 อ่าน : 379

มมส ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางานกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันประกาศ : 25 กันยายน 2558 อ่าน : 342

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการความรู้
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 328

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี

กองบริการการศึกษา มมส ต้อนรับ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 510

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2559

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 331

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 298

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดชัยภูมิ)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดชัยภูมิ)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 348

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดขอนแก่น)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดขอนแก่น)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 313

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดอุดรธานี)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดอุดรธานี)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 377

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดนครราชสีมา)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดนครราชสีมา)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 282

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดหนองคาย)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดหนองคาย)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 304

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดบุรีรัมย์)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดบุรีรัมย์)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 313

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดหนองบัวลำภู)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดหนองบัวลำภู)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 282

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดสุรินทร์)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดสุรินทร์)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 281

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดศรีษะเกษ)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดศรีษะเกษ)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 298

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดเลย)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดเลย)
วันประกาศ : 21 กันยายน 2558 อ่าน : 271

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดร้อยเอ็ด)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดร้อยเอ็ด)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 438

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดกาฬสินธุ์)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดกาฬสินธุ์)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 377

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดยโสธร)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดยโสธร)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 283

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดนครพนม)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดนครพนม)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 352

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดอำนาจเจริญ)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดอำนาจเจริญ)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 337

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดมุกดาหาร)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดมุกดาหาร)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 299

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดอุบลราชธานี)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดอุบลราชธานี)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 347

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดสกลนคร)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดสกลนคร)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 263

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดบึงกาฬ)

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559 (จังหวัดบึงกาฬ)
วันประกาศ : 7 กันยายน 2558 อ่าน : 359

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2559
วันประกาศ : 3 กันยายน 2558 อ่าน : 280

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19
วันประกาศ : 11 สิงหาคม 2558 อ่าน : 836

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ เข้าพบสถานประกอกบการ

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ เข้าพบสถานประกอกบการ
วันประกาศ : 3 กรกฎาคม 2558 อ่าน : 830

นิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ

นิสิตสหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัลผลงานดีเลิศ สหกิจศึกษานานาชาติ
วันประกาศ : 23 มิถุนายน 2558 อ่าน : 842

งานสหกิจศึกษาเข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 “มองภาพสหกิจศึกษาไทยเมื่อโลกไพรมแดน”

งานสหกิจศึกษาเข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6 “มองภาพสหกิจศึกษาไทยเมื่อโลกไพรมแดน”
วันประกาศ : 23 มิถุนายน 2558 อ่าน : 859

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันประกาศ : 22 มิถุนายน 2558 อ่าน : 577

กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กองบริการการศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 4 มิถุนายน 2558 อ่าน : 704

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานนิสิตสหกิจศึกษา
วันประกาศ : 2 มิถุนายน 2558 อ่าน : 487

ประชุม พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบพิเศษ ปีการศึกษา2558

ประชุม พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบพิเศษ ปีการศึกษา2558
วันประกาศ : 25 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 1488

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559
วันประกาศ : 14 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 1149

กองบริการการศึกษา จัดอบรมโปรแกรม SPSS

กองบริการการศึกษา จัดอบรมโปรแกรม SPSS
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 915

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 698

บุคลากรกองบริการการศึกษา รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

บุคลากรกองบริการการศึกษา รดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 621

กองบริการการศึกษา ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2558

กองบริการการศึกษา ร่วมงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2558
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 486

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 518

บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี

บุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันจักรี
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2558 อ่าน : 527

กองบริการการศึกษา ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองบริการการศึกษา ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันประกาศ : 25 มีนาคม 2558 อ่าน : 738

สหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา
วันประกาศ : 5 มีนาคม 2558 อ่าน : 746

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
วันประกาศ : 5 มีนาคม 2558 อ่าน : 877

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต เข้าพบจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต เข้าพบจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันประกาศ : 5 มีนาคม 2558 อ่าน : 666

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2558

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2558
วันประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน : 817

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน : 589

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน
วันประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน : 614

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 7-8 ก.พ.58นี้

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 7-8 ก.พ.58นี้
วันประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 อ่าน : 776

กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มมส

กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์ มมส
วันประกาศ : 6 ตุลาคม 2557 อ่าน : 2724

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ได้จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ได้จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
วันประกาศ : 6 ตุลาคม 2557 อ่าน : 1559

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558
วันประกาศ : 20 สิงหาคม 2557 อ่าน : 2088

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันประกาศ : 20 สิงหาคม 2557 อ่าน : 1970

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
วันประกาศ : 20 สิงหาคม 2557 อ่าน : 816

กองบริการการศึกษา รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน

กองบริการการศึกษา รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2557 อ่าน : 817

กองบริการการศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน

กองบริการการศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2557 อ่าน : 840

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา
วันประกาศ : 1 สิงหาคม 2557 อ่าน : 891

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิตจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการ
วันประกาศ : 30 กรกฎาคม 2557 อ่าน : 1211

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558
วันประกาศ : 30 กรกฎาคม 2557 อ่าน : 1187

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่
วันประกาศ : 30 กรกฎาคม 2557 อ่าน : 740

ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายในสำนักการอธิการบดี ในวงรอบปีการศึกษา 2556

ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายในสำนักการอธิการบดี ในวงรอบปีการศึกษา 2556
วันประกาศ : 4 มิถุนายน 2557 อ่าน : 1134

เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557

เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2557
วันประกาศ : 4 มิถุนายน 2557 อ่าน : 1004

สัมมนาการจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

สัมมนาการจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
วันประกาศ : 27 พฤษภาคม 2557 อ่าน : 1343

ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันประกาศ : 14 พฤษภาคม 2557 อ่าน : 1230

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
วันประกาศ : 25 เมษายน 2557 อ่าน : 1761

กองบริการการศึกษา จัดการอบรม การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ

กองบริการการศึกษา จัดการอบรม การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
วันประกาศ : 22 เมษายน 2557 อ่าน : 1164

11 เม.ย.57 สงกรานต์ กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม

11 เม.ย.57 สงกรานต์ กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม
วันประกาศ : 11 เมษายน 2557 อ่าน : 860

10 เมษายน 2557 กองบริการการศึกษา ร่วมงานสงกรานต์ ม.มหาสารคาม

10 เมษายน 2557 กองบริการการศึกษา ร่วมงานสงกรานต์ ม.มหาสารคาม
วันประกาศ : 11 เมษายน 2557 อ่าน : 936

1 เมษา 57 สหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัล

1 เมษา 57 สหกิจศึกษา มมส คว้ารางวัล
วันประกาศ : 3 เมษายน 2557 อ่าน : 935

ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันประกาศ : 24 มีนาคม 2557 อ่าน : 836

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
วันประกาศ : 18 มีนาคม 2557 อ่าน : 916

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสารสนเทศ

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และคณะวิทยาการสารสนเทศ
วันประกาศ : 18 มีนาคม 2557 อ่าน : 834

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 อ่าน : 1320

ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2556

ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2556
วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 อ่าน : 732

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 สาขาวิชาภาษาจีน

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 สาขาวิชาภาษาจีน
วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 อ่าน : 793

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 สาขาวิชาภาษาไทย

ปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 สาขาวิชาภาษาไทย
วันประกาศ : 8 มีนาคม 2557 อ่าน : 720

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 15-16 ก.พ.57 นี้

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET 15-16 ก.พ.57 นี้
วันประกาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2557 อ่าน : 1137

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันประกาศ : 3 กุมภาพันธ์ 2557 อ่าน : 863

ประชาสัมพันธ์งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด ประจำปี 2557
วันประกาศ : 28 มกราคม 2557 อ่าน : 1565

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2557

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2557
วันประกาศ : 28 มกราคม 2557 อ่าน : 1242

ประชุมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57

ประชุมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ 57
วันประกาศ : 21 มกราคม 2557 อ่าน : 18702

ประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต

ประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต
วันประกาศ : 16 มกราคม 2557 อ่าน : 747

Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
วันประกาศ : 11 ธันวาคม 2556 อ่าน : 825

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
วันประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2556 อ่าน : 1827

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
วันประกาศ : 27 พฤศจิกายน 2556 อ่าน : 879

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2556
วันประกาศ : 17 ตุลาคม 2556 อ่าน : 867

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556
วันประกาศ : 17 ตุลาคม 2556 อ่าน : 921

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 28 ภาคการศึกษา 1/2556
วันประกาศ : 17 ตุลาคม 2556 อ่าน : 692

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน
วันประกาศ : 14 ตุลาคม 2556 อ่าน : 2549

โครงการการจัดการความรู้ การดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (พี่ - น้องสัมพันธ์) รุ่นที่ 6

โครงการการจัดการความรู้ การดำเนินกิจกรรมแนะแนวการศึกษา (พี่ - น้องสัมพันธ์) รุ่นที่ 6
วันประกาศ : 30 กันยายน 2556 อ่าน : 937

30 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดกาฬสินธุ์

30 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วันประกาศ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 972

30 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดชัยภูมิ

30 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดชัยภูมิ
วันประกาศ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 843

29 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดสกลนคร

29 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดสกลนคร
วันประกาศ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 1256

29 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา
วันประกาศ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 895

29 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา

29 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนครราชสีมา
วันประกาศ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 693

28 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดมุกดาหาร

28 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดมุกดาหาร
วันประกาศ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 852

28 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดบุรีรัมย์

28 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดบุรีรัมย์
วันประกาศ : 4 กันยายน 2556 อ่าน : 705

27 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนครพนม

27 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดนครพนม
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 845

27 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดสุรินทร์

27 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดสุรินทร์
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 768

26 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเลย

26 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดเลย
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 694

26 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดศรีสะเกษ

26 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดศรีสะเกษ
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 795

23 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดขอนแก่น

23 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดขอนแก่น
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 693

23 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดร้อยเอ็ด

23 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 908

22  สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดหนองคาย

22 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดหนองคาย
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 1122

22 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดยโสธร

22 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดยโสธร
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 794

21  สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดอุดรธานี

21 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดอุดรธานี
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 798

21 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดอำนาจเจริญ

21 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดอำนาจเจริญ
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 834

20  สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดหนองบัวลำภู

20 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดหนองบัวลำภู
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 763

19  สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดบึงกาฬ

19 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดบึงกาฬ
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 822

20 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดอุบลราชธานี

20 สิงหาคม 2556 มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี จังหวัดอุบลราชธานี
วันประกาศ : 3 กันยายน 2556 อ่าน : 735

มมส แนะแนวการศึกษาระบบรับตรงปี 2557

มมส แนะแนวการศึกษาระบบรับตรงปี 2557
วันประกาศ : 16 สิงหาคม 2556 อ่าน : 2414

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 1889

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนวินิตศึกษา ลพบุรี
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 2070

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 1429

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 2090

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนจ่านกร้อง พิษณุโลก
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 1115

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 1929

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 1894

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 1809

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสุโขทัย

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ โรงเรียนสุโขทัย
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 765

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ จังหวัดภาคกลาง และภาคเหนือ

มมส แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปี 2557 ณ จังหวัดภาคกลาง และภาคเหนือ
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 1130

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันประกาศ : 13 สิงหาคม 2556 อ่าน : 989

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มมส MOU กับสถานประกอบการ

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต มมส MOU กับสถานประกอบการ
วันประกาศ : 24 กรกฎาคม 2556 อ่าน : 988

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศงานสหกิจศึกษา
วันประกาศ : 10 กรกฎาคม 2556 อ่าน : 820

ตลาดนัดหลักสูตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา

ตลาดนัดหลักสูตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
วันประกาศ : 9 กรกฎาคม 2556 อ่าน : 2215

กองบริการการศึกษา ร่วมงาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

กองบริการการศึกษา ร่วมงาน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”
วันประกาศ : 24 มิถุนายน 2556 อ่าน : 871

รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2557

รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2557
วันประกาศ : 21 มิถุนายน 2556 อ่าน : 2398

"วันสหกิจศึกษาไทย กลไกสู่การพัฒนาประชาคมอาเซียนพลัส” ครั้งที่ 5
วันประกาศ : 12 มิถุนายน 2556 อ่าน : 1051

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนว 57 มมส

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกแนะแนว 57 มมส
วันประกาศ : 1 มิถุนายน 2556 อ่าน : 1903

กองบริการการศึกษา รับการตรจสุขภาพประจำปี

กองบริการการศึกษา รับการตรจสุขภาพประจำปี
วันประกาศ : 2 พฤษภาคม 2556 อ่าน : 1668

กองบริการการศึกษา รับการตรวจรักษามาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ปีที่ 2

กองบริการการศึกษา รับการตรวจรักษามาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ปีที่ 2
วันประกาศ : 1 พฤษภาคม 2556 อ่าน : 1257

โครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 รอบระบบพิเศษ

โครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 รอบระบบพิเศษ
วันประกาศ : 1 เมษายน 2556 อ่าน : 1647

ประชุม รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557

ประชุม รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557
วันประกาศ : 25 มีนาคม 2556 อ่าน : 3738

กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วันประกาศ : 22 มีนาคม 2556 อ่าน : 864

กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4.1.1

กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตัวชี้วัด 1.4.1.1
วันประกาศ : 22 มีนาคม 2556 อ่าน : 886

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ศึกษาดูงาน

โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ศึกษาดูงาน
วันประกาศ : 20 มีนาคม 2556 อ่าน : 4419

กองบริการการศึกษาจัดประชุม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

กองบริการการศึกษาจัดประชุม เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556
วันประกาศ : 20 มีนาคม 2556 อ่าน : 1220

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันประกาศ : 20 มีนาคม 2556 อ่าน : 1070

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
วันประกาศ : 15 มีนาคม 2556 อ่าน : 891

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันประกาศ : 15 มีนาคม 2556 อ่าน : 1167

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วันประกาศ : 13 มีนาคม 2556 อ่าน : 1226

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันประกาศ : 13 มีนาคม 2556 อ่าน : 939

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันประกาศ : 13 มีนาคม 2556 อ่าน : 883

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยี

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ คณะเทคโนโลยี
วันประกาศ : 11 มีนาคม 2556 อ่าน : 1027

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล

สหกิจศึกษาคว้ารางวัล
วันประกาศ : 11 มีนาคม 2556 อ่าน : 767

กองบริการการศึกษาร่วมทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆะบูชา

กองบริการการศึกษาร่วมทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆะบูชา
วันประกาศ : 26 กุมภาพันธ์ 2556 อ่าน : 890

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT

มมส เตรียมจัดสอบ GAT-PAT
วันประกาศ : 21 กุมภาพันธ์ 2556 อ่าน : 998

ร่วมจัดกิจรรมในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556

ร่วมจัดกิจรรมในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาด มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556
วันประกาศ : 18 กุมภาพันธ์ 2556 อ่าน : 1055

โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2556

โครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปี 2556
วันประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2556 อ่าน : 1094

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

มมส เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2556 อ่าน : 959

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ
วันประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2556 อ่าน : 940

โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี
วันประกาศ : 30 มกราคม 2556 อ่าน : 1301

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET

มมส เตรียมจัดสอบ O-NET
วันประกาศ : 28 มกราคม 2556 อ่าน : 850

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2556 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2556 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันประกาศ : 2 มกราคม 2556 อ่าน : 968

ขอพรจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ 2556

ขอพรจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ 2556
วันประกาศ : 2 มกราคม 2556 อ่าน : 1594