ขอพรจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ 2556

ขอพรจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ 2556

เนื่องในวันปีใหม่ 2556 บุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขอพรจากผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าปีใหม่ด้วย

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด