โครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 รอบระบบพิเศษ

โครงการการจัดการความรู้  ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 รอบระบบพิเศษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัด โครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 รอบระบบพิเศษ

หลังจากที่ งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม2556 ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ และขอนแก่น แนะแนวการโดยนิสิตเครือข่ายพี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 ภายใต้การดูแลและดำเนินงานของกองบริการการศึกษา

เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา จึงได้มีการจัดโครงการการจัดการความรู้ ผลการดำเนินกิจกรรม พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 5 รอบระบบพิเศษ โดยให้นิสิตเครือข่ายพี่-น้องสัมพันธ์ ได้แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการการแนะแนวการศึกษา รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแนะแนวการศึกษาที่ ทุกคน ได้พบมา ตลอดจนแนวทางแก้ไข เพื่อให้การแนะแนวการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด