กองบริการการศึกษา รับการตรวจรักษามาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ปีที่ 2

กองบริการการศึกษา รับการตรวจรักษามาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการตรวจรักษามาตรฐาน การดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ปีที่ 2 โดย อาจารย์ชยุตพงศ์ นิลอ่อน ตำแหน่ง Lead Auditor ผู้ตรวจรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากบริษัท NQA C.S. (Thailand) Co., Ltd.ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด