ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายในสำนักการอธิการบดี ในวงรอบปีการศึกษา 2556

ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพภายในสำนักการอธิการบดี ในวงรอบปีการศึกษา 2556

4 มิถุนายน 2557 กองบริการการศึกษา ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสำนักการอธิการบดี ในวงรอบปีการศึกษา 2556 โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด เป็นคณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะกรรมการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด