กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

           เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. บุคลากรกองบริการการศึกษานำโดย นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยกองบริการการศึกษา เข้าร่วมเดินรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอธิการบดี เป็นประธานในงาน และมีกิจกรรมการแถลงข่าวในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ การขับเคลื่อนให้จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการรณรงค์ปลอดบุหรี่

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด