กองบริการการศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน

กองบริการการศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน

8 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. กองบริการการศึกษา ร่วมทำบุญถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ  วัดป่ากู่แก้ว อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด