กองบริการการศึกษา รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน

กองบริการการศึกษา รับการตรวจเยี่ยมจากสำนักตรวจสอบภายใน

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2  กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน จากสำนักตรวจสอบภายใน โดยได้อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ ให้รายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด