กองบริการการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558


   กองบริการการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 1-2, 7-8 เมษายน 2558 ณ อาคารพลศึกษา และสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด