กองบริการการศึกษาร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบริการการศึกษาร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


       วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. กองบริการการศึกษาร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ภาพ:ภัสรา โกมณเฑียร
ข่าว:ขวัญธิดา ไชยศิลาภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด