โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา


     วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 กองบริการการศึกษา ได้ร่วมโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มมส เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ อาคารบรมราชกุมารีและพระธาตุนาดูน มหาสารคาม


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร,ประกาศิต ไชยโยราช 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด