กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา

กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา


กองบริการการศึกษา มมส จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา วันที่ 21-23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ เดอะเปียโนรีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนคณะที่ร่วมออกแนะแนวการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และนำเสนอ สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา ที่ผ่านมา และวางแผนกลยุทธ์ในปีการศึกษาถัดไป 
ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด