กองบริการการศึกษา จัด KM การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง มมส

กองบริการการศึกษา จัด KM การสอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง มมส


     วันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบริการนิสิต กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง การสอบสัมภาษณ์และรับแฟ้มพิจารณาผู้มีสิทธิ์เจ้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ โดยีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยนักวิชาการศึกษาตัวแทนทุกคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในวันที่ 26 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ซึ่งมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์มาสอบสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 28,449 คน ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด