ประชุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ

ประชุมการผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำคณะ


     กองบริการการศึกษา จัดประชุมการผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดการประชุมการผลิตสื่อวิดีทัศน์แนะนำคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา และตัวแทนฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์แต่ละคณะเข้าร่วมประชุม 

 

ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด