มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัคร ป.ตรี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัคร ป.ตรี ปีการศึกษา 2562

🎀มหาวิทยาลัยมหาสารคาม🎀👩‍🎓เปิดรับสมัคร ป.ตรี ปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สมัคร วันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 
รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สมัคร วันที่ 4-28 กุมภาพันธ์2562
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สมัคร วันที่ 17-29 เมษายน 2562
รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สมัคร วันที่ 9-19 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สมัครช่วงเดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2562
☎️สอบถามการเข้าศึกษา ป.ตรี มมส ติดต่อ กองบริการการศึกษา 043-754377 
📌ศึกษา ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี #มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่ 👉 👉
>> http://acad.msu.ac.th/procedure.html

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด