แนะแนวการศึกษา โครงการกีฬา ร.ร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

แนะแนวการศึกษา โครงการกีฬา ร.ร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม

แนะแนวการศึกษา โครงการกีฬา ร.ร.สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม
📍 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นางศิโรวรรณ อินศร หัวหน้างานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬา ให้ทราบข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพ : จิรภา สีหนาท 
  ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด