กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการ

กองบริการการศึกษา มมส จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องการจัดสอบระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ เซนดรูส์ เจ้าหลาวบีชรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ ฝ่ายคลังข้อสอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทดสอบ เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 43 คน

ในการจัดโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการจัดการสอบรวมแนวความคิดเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดสอบในครั้งต่อไป และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ของคณะผู้ดำเนินการจัดสอบต่อไป

ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด