กองบริการการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

กองบริการการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 ถึง 12.00 น. ณห้องประชุมกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการให้บริการสำหรับบุคลากรในการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยมีนางสาวศิเรมอร ประทุมทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นวิทยาการ เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษในการให้บริการ ด้านการแนะนำตนเอง การตอบคำถาม การรับโทรศัพท์ และการบอกเส้นทาง


📸ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด