กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 กองบริการการศึกษา เข้าร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร อุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้แจกเอกสารแนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสร้างกิจกรรมสันทนาการ ที่มีผู้ร่วมงานนับหมื่นคน

ภาพ อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว/ลงประกาศ ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด