กองบริการการศึกษา เข้ามอบกระเช้าของขวัญ แด่ ผู้บริหาร

กองบริการการศึกษา เข้ามอบกระเช้าของขวัญ แด่ ผู้บริหาร

วันที่ 2 มกราคม 2563 กองบริการการศึกษา เข้ามอบกระเช้าของขวัญ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในโอกาสเดียวกันได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญ แด่ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ ผศ.ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดี ในโอกาสศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 และขอพรเนื่องในวันปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด