มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้นิสิตผ่อนผันการชำระค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้นิสิตผ่อนผันการชำระค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

http://202.28.32.221/registrar/img/shiftcharge.pdf <<คลิก

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด