มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบ 3 ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครรอบ 3 ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครรอบ 3 ปี 63 เป็นจำนวนมาก หากมีผู้สมัครจำนวนมากและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะพิจารณาประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบางสาขาจำนวนมากกว่าจำนวนแผนการรับที่ปรากฏในระบบของ ทปอ. ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2563 
สมัครทาง https://student.mytcas.com/

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด