มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขยายวันรายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์​เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  รอบที่ 2  การรับแบบโควตา  ประจำปีการศึกษา  2563 เป็นวันที่ 25 พฤษภ​าคม - 5 มิถุนายน 2563 ตามวิธีขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ระบบ  Internet​ http://admit.msu.ac.th

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด